Bezpieczeństwo technologii blockchain

Biorąc pod uwagę, w jaki sposób działa nowoczesny system, którym jest blockchain, każdy doskonale zdaje sobie sprawę, że jest on nie do podrobienia. Trzeba niezwykle dużej mocy obliczeniowej i zaawansowanej technologii, by móc rozbić blok z informacjami, nie mówiąc już o dokonywaniu jakichkolwiek zmian w tym systemie. Istnieją pewne szacunkowe obliczenia, które pomagają przybliżyć siłę, jaka musiałaby zostać wykorzystana, by złamać system. Prawdopodobnie byłaby to moc obliczeniowa, która równałaby się mocy połowy całego Internetu. Nie zmienia to jednak faktu, że w momencie, gdy na porządku dziennym stanie się Continue reading…

Tips for choosing good construction companies in London

If you plan to renovate your house in the near future, your first step should be to hire a qualified contractor for the job. It doesn’t matter how minor the job at hand is; as long as it involves renovating your house, you should hire a qualified contractor to do it. However, with all these contractors in London, choosing a good one is usually not easy. When looking for the best construction companies London residents will find the following tips very important.

The best starting point when looking for a good construction company is ask for referrals from people who have had similar job done to them recently. However, you should never choose Continue reading…